Polityka prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą strony internetowej otulstopy.pl

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

Przedstawiamy stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa, w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności, przed skorzystaniem z usług witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczyć dostęp do strony osobom niepowołanych. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet, nie jest w pełni bezpieczny, czy wolny od zaistnienia błędów. 

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma Handlowa Renata Brzostowicz 60-824 Poznań ul. Słowackiego 31/33/2 dalej Administrator.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu rezerwacji,  realizacji zawarcia umowy i wykonania umowy.  Dane mogą być także  przetwarzane celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń , o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

 1. w celu rezerwacji, zawarcia umowy oraz realizacji procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7 ust.3 RODO);

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości. 

 

 

 1. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne. 

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania; 

 2. W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO - przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

 3. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, dostawy towaru), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

 4. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń  (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu  przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat.

 

 1. Prawa związane z ochroną danych osobowych

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 7. prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ;

 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pan/Pani tą osobą, za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z nich. 

 1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 1. Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się). 

 1. Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa  zawiera odsyłacze do innych serwisów internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. 
Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki, w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych

 1. Pliki cookies

W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia plików cookies zapisanych w pamięci komputera za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na Pani/ Pana urządzeniu. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik ‘cookies’, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. W tym drugim przypadku, niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać poprawnie. Korzystanie z naszego serwisu, bez wyłączenia obsługi ‘cookies’ w przeglądarce, oznacza, że będą się one zapisywać w pamięci komputera.

Mechanizmy wykorzystania numerów IP, Cookies oraz innych, podobnych technologii, zastosowanych w naszym serwisie, mają na celu:

 • tworzenia statystyk - aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z serwisu, co w efekcie wpłynie na poprawienie jego struktury, mechanizmów i zawartej treści.

 • rozpoznanie urządzenia użytkownika (rodzaj przeglądarki) - aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia.

 • zapewnienie bezpieczeństwa, np. uwierzytelnienie w ramach serwisu

 • w celach reklamowych - aby badać efektywność naszych reklam ich lepszego dopasowania do potrzeb oglądających

 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

 

Wyłączenie plików ‘cookies’ (‘ciasteczek’) w przeglądarce internetowej

Dla osób przekonanych, o tym że pliki ‘cookies’ naruszają ich prywatność, podajemy procedury ich wyłączania, w przypadku kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Mozilla Firefox”

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że Osoba nie chce być śledzony w ogóle lub pozwala na  usunięcie pojedynczych „ciasteczek”, dotyczących poszczególnych witryn.

Microsoft Internet Explorer”

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności, albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Google Chrome”

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami, w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz "Narzędzia", a potem - "Wyczyść dane przeglądania...". 
Oprócz możliwości czyszczenia plików ‘cookies’, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera”

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu, otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia", i dalej - "Wyczyść historię przeglądania...". 
Oprócz możliwości skasowania, już ustawionych plików ‘cookies’, jest tam też przycisk - "Zarządzaj ciasteczkami...", prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności, w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 1. Facebook

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z aplikacji umieszczonych na profilu na Facebooku.

Użytkownikiem aplikacji jest osoba, która uruchomiła ją na Facebooku. Wszystkie funkcje aplikacji działają zgodnie z regulaminem Facebooka. Administrator zbiera dane zgodnie z żądaniem w oknie autoryzacji aplikacji. Są one przekazywane bezpośrednio przez Facebook, tylko po autoryzacji aplikacji przez Użytkownika. Część danych zbieranych jest automatycznie, np. adres IP, dane przeglądarki, czy informacje na temat systemu operacyjnego Użytkownika. Dane wykorzystywane przez aplikacje są wykorzystywane w trakcie jej działania lub później, zgodnie z udzielaną przez Użytkownika zgodą. Mogą być one również wykorzystywane celem kontaktu z Użytkownikiem przez Administratora. Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są do analizy zachowań Użytkownika, zbierania o nim danych demograficznych lub do personalizacji wyświetlanych mu treści. Dane zebrane od Użytkownika, w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu, naruszenia prawa lub, gdy przepisy prawa będą tego wymagały, Administrator może udostępnić odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości. Aplikacja wykorzystuje również pliki cookies do zbierania informacji o Użytkowniku i dostarczania danych statystycznych. Wyłączenie przez Użytkownika zapisywania plików cookies w przeglądarce może zakłócić działanie aplikacji. Wszystkie zebrane przez Administratora informacje są przechowywane na jego serwerach. Są to informacje przekazywane do bazy danych Administratora, część danych zapisywanych jest bezpośrednio w przeglądarce na komputerze Użytkownika. Przekazywanie danych na serwery Administratora odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem protokołu SSL .Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Aktualność danych Użytkownika wynika z informacji zawartych w profilu Użytkownika na Facebooku. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, co potwierdza autoryzując aplikację. Brak autoryzacji aplikacji uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z aplikacji z uwagi na okoliczności opisane powyżej. Użytkownik ma prawo wglądu oraz żądania zmiany swoich danych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu poprzez publikując go w internecie i opisując datą publikacji.

 1. Zmiany w polityce ochrony prywatności

Firma Handlowa Renata Brzostowicz poinformuje o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach naszej Firmy.

 

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl